Đã đóng

Submit the articles from various sites

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $149 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

We have a requirement for the full time person who can copy the news + images from other sites (will provide the list) and insert into our system. Copy paste the news in fixed length, resize the images if required and enter into the system.

The news to be picked in Hindi, English, Tamil & Marathi and other language (Kannada, Bengala, Malaylam, Punjabi, Gujrati etc ) if the person knows will be plus. Please let me know if this service you can provide, as timely work is very much essence here and person has to work full time on it in regular time of India.

Monthly budget: $150 max. (minimum 2 month engagement and renewal on performance basis)

The budget can exceed if the person can work on other languages too.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online