TELECOM-FORM FILLING PROJECT

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

Dear all

I am posting a new project this is a form filling project. and i wil give you 90k form which has to be filled by the software. and software will be provide by me.

if any one have the knowledge of that kind of work and have a good and experienced team. place the bid in the project.

urgent requirment

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online