Đã đóng

Trouvez des informations à partir de sites Internet

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $9 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 CAD / hour
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

The contract consists of finding houses for sale by owners and entering the coordinates of the houses in an Excel file.

The ads can be found on 4 different websites

You will need to filter the results to get homes only for sale by the owners (located in specific regions)

Excel file (example):

Date: February 15, 2017

Website: [url removed, login to view]

Address: 103, rue Lafleur, J0R 1R4

City: Saint-Sauveur

Phone number: xxx-xxx-xxxx

Url: [url removed, login to view]

** Must be able to update the Excel table every day, 5 times per week **

Hourly rate

Number of hours per day (to be determined)

Speaking French would be an asset

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online