Đã Hủy

Typing job

Data entry

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Biên tập

Xem thêm: job online entry data, typing entry data jobs, data entry job typing, data typing entry job, job typing data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14398357

Đã trao cho:

RoopamMajumdar

Sir, This letter is to introduce myself as a Copywriter and article writer. My skills and experience position me as a strong candidate for the role and I am confident I will help you in your work. While Pursuing my Thêm

₹7777 INR trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹6673 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹2250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
amanrai130

Days depend on Amount of work.

₹8888 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0