Còn mở

Venda algo para mim

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $7 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I manage a real estate agency in Portugal, and I would like to promote my company in Turkey, because of the actual demand in this market.

We can pay a stable amount, or by sales commission.

If the clients don't speak english, the seller should be able to come to Portugal to accompany the customer

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online