Đã đóng

Virtual Assistant Needed -

Dự án này đã được trao cho bdmultitech với giá $15 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I need a virtual assistant to complete very repetitive task every hour and another quick task every 30 minutes. This is going to be very repetitive boring work but needs to be done from 7am-4pm PST Monday-Friday. Task include purchasing domains and re-uploading our lander to our server and providing us with new links. I will produce a step by step video walk though on how to complete it. Again this will be very boring and repetitive work so please don't bid unless your able to do it.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online