Virtual Assistant Needed -

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

I need a virtual assistant to complete very repetitive task every hour and another quick task every 30 minutes. This is going to be very repetitive boring work but needs to be done from 7am-4pm PST Monday-Friday. Task include purchasing domains and re-uploading our lander to our server and providing us with new links. I will produce a step by step video walk though on how to complete it. Again this will be very boring and repetitive work so please don't bid unless your able to do it.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online