Đã đóng

Webscraping and Metadata formatting

Dự án này đã được trao cho sisicirnes với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

We will be giving you a list of 20 websites.

For which you will need to

1. Extract the Cover image

2. Download the content

3. Organise the content in our metadata template

4. Re upload the content to our servers.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online