Đã hoàn thành

Write a technical report about a Windows 10 app

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fahmiakther với giá €26 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Write a technical report about a Windows 10 app that can be included in the User Manual

You should create a report similar to a User Manual that describe how to use the the app with Windows 10,

with screenshots that should guide the user through learning the app.

The app address is at address

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online