Write a technical report about a Windows 10 app

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

Write a technical report about a Windows 10 app that can be included in the User Manual

You should create a report similar to a User Manual that describe how to use the the app with Windows 10,

with screenshots that should guide the user through learning the app.

The app address is at address

[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online