Đã hoàn thành

create an automatically forming Profit statement

Dự án này đã kết thúc thành công bởi abesalom với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I need to create an automatically forming Profit and Loss statement in excel. The file should have two sheets. In the one sheet I should have a possibility to add new records, and in the second one the report should form automatically based on the data from the first sheet. In the records' sheet I should have a possibility to enter the next data: Date of operation, an article of revenue, an article of expense, amount and comment. An example of the report form is given in the photo below.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online