create an automatically forming Profit statement

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

I need to create an automatically forming Profit and Loss statement in excel. The file should have two sheets. In the one sheet I should have a possibility to add new records, and in the second one the report should form automatically based on the data from the first sheet. In the records' sheet I should have a possibility to enter the next data: Date of operation, an article of revenue, an article of expense, amount and comment. An example of the report form is given in the photo below.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online