Đang Thực Hiện

data entry

Được trao cho:

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹11111 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

8 freelancer đang chào giá trung bình ₹6801 cho công việc này

₹8888 INR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
puran548

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1550 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
balreddy27

my expert data entry skills will enable me to complete this project with highest quality and on time Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hazemkhaked

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0