Đã hoàn thành

6 hours data entry work.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi masud0012 với giá $2 USD / hour trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Hello,

I need someone to click join merchant on [url removed, login to view] website for about 2800+ merchants. It takes about 8 sec to do 1, about 6 hours total, Rate - $2/hour. paying $14 for this task. Need it done within 1-2 days.

Please bid $2/hour, 7 hours.

Thanks.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online