look up the dealer licence for each dealer and the brands they sell.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 54

Mô Tả Dự Án

This is a list of car dealers. We need the brand (and brands for the multiple franchise dealers) and the dealer Lic number they are using.

Also delete any that are not New Car Franchises

1. Add the brands (s) that the dealer has.

2. Add the dealer licence (sometimes more than one dealership uses the licence)

3. Delete any entries that are not New Car Dealers. (google them)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online