Đã đóng

look up the dealer licence for each dealer and the brands they sell.

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $361 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

This is a list of car dealers. We need the brand (and brands for the multiple franchise dealers) and the dealer Lic number they are using.

Also delete any that are not New Car Franchises

1. Add the brands (s) that the dealer has.

2. Add the dealer licence (sometimes more than one dealership uses the licence)

3. Delete any entries that are not New Car Dealers. (google them)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online