Đã đóng

need women -- 4

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $572 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

This is a long term basis project for a open minded pretty female who is seeking for a part time job. I look forward to following qualities when selecting.

1. Age should be between 18-40

2. Pretty, open minded girl

3. Willing to video chat with me

4. Flexible

5. Having a good fast internet connection with a webcam

Her responsibilities are as follows.

1. Entering customer data into a single spreadsheet. This is a simple spreadsheet which consumes less time

2. Arrange the daily meeting schedule of me.

3. Able to video chat with me. I will be paid for the hourly basis

Attracting rates are available for motivated freelancers. Prior experience is not needed.

in need of a girl who can please oer [url removed, login to view] to pay big money

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online