Đã đóng

Do some Excel Work

Dự án này đã được trao cho kalyaninawathe với giá $30 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Take a std sheet of paper and covert it into excel. New excel sheet must be more professional than the original. Will be used for a home developer when taking orders from customers. Needs to be professional as it is for the Canadian Marketplace. Excel file must be able to be converted easily into a PDF file and printed. When printed it must look the same in PDF as is does in excel

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online