Do some Excel Work

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

Take a std sheet of paper and covert it into excel. New excel sheet must be more professional than the original. Will be used for a home developer when taking orders from customers. Needs to be professional as it is for the Canadian Marketplace. Excel file must be able to be converted easily into a PDF file and printed. When printed it must look the same in PDF as is does in excel

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online