Đã hoàn thành

Do some Excel Work

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sandroshubladze với giá $150 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I have my 2016 transactions in CSV format from my bank and 2 credit cards. I need someone to go through the CSV files and categorize the transactions so I can easily see what I can deduct from tax purposes.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online