Do some data entry

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách Rp2500000 - Rp7500000 IDR
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

Menginput data

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online