Đang Thực Hiện

Do some data entry

Data entry

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: learn data entry free, companys data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14386380

Đã trao cho:

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹22221 cho công việc này

₹13888 INR trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹13888 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jsmastan

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ARIFUL2050

Hi Dear, I read your job description. I'm understanding your requirement for this job. I've more than 3 years experience in related field. I've experience in Data entry, virtual assistant,Internet Research,Copy typ Thêm

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0