Đang Thực Hiện

Do some data entry

Được trao cho:

rkeshari91

i am comfortable this work. Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

9 freelancer đang chào giá trung bình ₹22685 cho công việc này

kylrchmnd

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vasusoni

Hello Sir , I have more skills in writing. Thanks to read my proposal.

₹20000 INR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹25555 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shefalichangal

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹13000 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nitud030

A proposal has not yet been provided

₹22000 INR trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹12500 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0