Còn mở

the project was about life

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₱42524 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱30000 - ₱60000 PHP
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

This project aims to lift up the spirit of others who is down at the moment of their life. The writer would like to share her experiences regarding life most specifically, in sharing insights on how to deal with problems. The writer also wishes to share her thoughts on how to live a happier life.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online