Đã đóng

I want to fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã được trao cho lavparedes với giá $3 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Conduct web research for contract research companies or others that provide services for conduct of consumer health studies. Detail the company, website link, services provided into excel spreadsheet. High level summary into powerpoint.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online