Đã hoàn thành

I want to fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã kết thúc thành công bởi lavparedes với giá $3 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Conduct web research for contract research companies or others that provide services for conduct of consumer health studies. Detail the company, website link, services provided into excel spreadsheet. High level summary into powerpoint.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online