Đã đóng

I would like to hire a Data Entry Clerk

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$13333 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$9000 - R$15000 BRL
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Estamos procurando freelancers que coloquem no formato Excel as tabelas presentes em relatórios financeiros divulgados por empresas brasileiras listadas em bolsas de valores.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online