Đã đóng

I would like to hire a Data Entry Clerk

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $108 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

is there an entry in work at home for those who are non technical (computer) but educated, fluent in English and ready to follow guidance/help and knowing to operate computer at basic level?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online