Còn mở

I would like to hire a Data Processing Executive

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $143 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I have a client that needs to perform an equipment asset inventory. There are 15,000 devices that need to have a tag affixed (stuck) to each device. The tag will then be scanned using a hand help scanner and the data will be transmitted to a laptop (like scanning groceries at the checkout aisle). The person sticking that tag will also scan serial numbers that will also be transmitted. And, finally, that person will call out other details. The person with the laptop will record those details. All equipment will be provided by client. We will be visiting 5 offices:

San Jose

Petaluma

Santa Barbara

Dallas, TX

Minnesota

Travel time paid. Flights, hotel rooms, car rental and $50/day per diem will be paid.

The project begins May 1, 2017 and end at the end of May. So, basically, full time work for one month.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online