Còn mở

I would like hire a Indonesian translator .

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $19 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

We have contents of 1000 English Words and need to be translated to Indonesian Bahasa. within 6 hours .

i can pay total $9 usd

thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online