Đã hoàn thành

Presentation about Big Data taken from a Course

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rohan24692 với giá $111 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

i have taken a course about "Introduction to Data Science for Big Data Analytics" which explains data mining using different technique and also using R Program

i need to do a presentation with 25 slides about the course

i will be sending the course material for the bidder since its not allowed to be published for copyrights

i need it on saturday (2 days ) no need for animation because it will be translated to arabic

Its not for school, its a course I need to present to my office

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online