Đã đóng

O&G Well Drilling & Geomechanics analytics consulting

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $54 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Need Oil & Gas drilling domain subject matter expert who can help with the following. (We shall have the realtime & history data available in MS SQL Server. )

1. Geomechanics:

- Mechanical Earth Modelling (1D-MEM)

- Real time Geomechanics & Well Bore Stability Analysis

- Post Drilling Analysis

2. Real Time Drilling Optimization & analytics

3. 3D Geomechanical Modelling & Fraturing characterization

4. 3D Critically Stressed Fracture Analysis for Basement

5. Rock Mechanical Testing of Core Samples

6. 1D Critically Stressed Fracture Identification

PLEASE DO NOT APPLY IF YOU DO NOT HAVE THIS EXPERTISE.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online