Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã được trao cho point5nyble với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

project for following main points

[url removed, login to view] lease three events you will implement in the project

2. your design patterns

3. data marts (data warehouse schema)

4. Business Intelligence

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online