Đã đóng

Analyze some Data

Dự án này vừa được trao cho vl16vaidya với giá ₹5000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

this is the better choice for who are searching to do part time work to earn good income from home or office, anyone can do this work it's easy and simple and fast with daily payments

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online