Đang Thực Hiện

Analyze some Data

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Data Processing. I am happy to pay a fixed priced and my budget is ₹1500 - ₹12500 INR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14389674

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1750 cho công việc này

₹1750 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0