Analyze some Data - Tamilnadu , India Others ignore

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

We are looking for someone to analyze some data in websites and make a report

Please contact us only if you can speak/understand tamil and if you are situated within tamilnadu

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online