Đã đóng

Google base virtuemart

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $78 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We got a webshop and have productXport but when uploading to google we get some errors, thus products are not imported.

we need this fixed, or if you got a bettter solution for google base - shopping xml its ok with me too

now we get some errors about ('gtin' [gtin], 'merk' [brand], 'mpn' [mpn])

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online