Đã đóng

Membuat program data base

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là Rp7143733 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp2500000 - Rp7500000 IDR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

data base yang berkaitan dengan barang : stock barang, jadwal barang akan dilakukan analisa setiap bulannya, pembuatan laporan bulanan

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online