Đã Đóng

quantum neural network based forecasting algorithim

i want QNN (quantum neural network) code in matlab for forecasting problem.

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu

Xem thêm: network neural matlab code

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #13125187

0 freelancer đang chào giá trung bình ₹ cho công việc này

₹1350 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0