Đã đóng

My site need PageSpeed Tools Optimization

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $83 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$80 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hi

My site need PageSpeed Tools Optimization

Both desktop and mobile must be made of 100/100

If you can not make it 100, do not bid

My site:

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online