I would like to hire a Data Processing Executive

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $3000 - $5000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

1. Maintain and Record keeping of all Factory mail (GRN,Sale Invoices and Payables bills)

And then another Copy of mail details send to factory after verify.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online