Đã Đóng

Pickup or Deliver Something

Will pick up or deliver anything for anyone for a fee

Kỹ năng: Giao hàng , Đón

Địa điểm: Windsor, Canada

Xem thêm: pickup deliver, pickup deliver something, will deliver, payment deliver deliverables complete, already versus provider deliver, access database deliver, fast learner deliver right

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Windsor, Canada

Mã Dự Án: #13445675

3 freelancer đang chào giá trung bình $216 cho công việc này

jagg11

A proposal has not yet been provided

$250 CAD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$177 CAD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rikazfreelancer

Hello, I live in Windsor, near the University. How can i help you. I live on Wyandotte street. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Thêm

$222 CAD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0