Pickup or Deliver Something

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

Hello, I need to deliver some furniture from downtown to my house around 100km away. A pickup truck is needed! Details via DM

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Kelowna, Canada

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online