Đã Đóng

Pickup or Deliver Something

Pickup and delivery.

Kĩ năng: Giao hàng , Đón

Địa điểm: Embu, Brasil

Xem nhiều hơn: pickup and delivery in chennai, pickup and delivery in chenni, Delivery and pickup , pickup delivery, Pickup or Deliver Something

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brazil

ID dự án: #14685975

1 freelancer đang chào giá trung bình R$777 cho công việc này

lmillert85

Dependendo do tamanho da entrega, posso fazer tranquilamente. Sou da capital mas tenho fácil acesso à Embu das Artes

R$777 BRL trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0