Đã đóng

CRC decryption

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1016 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I have a generated Hex CRC code, based upon a hexadecimal 16 character sequence. I need to find the polynomial that generates the CRC to generate new CRCs with my own 16 character sequences. I have 3 example instances of the characters and the resulting CRC. Once verified working, the second separate project may be creating a simple application to generate the CRCs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online