Đã Đóng

Design and built air conditioner and refrigerator

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹26388 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(10 Đánh Giá)
5.7
₹27777 INR trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
4.2
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kisilenko95

I'll do it in the best possible way Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

₹22222 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0