Đã đóng

MIDDLE DRUPAL 8 DEVELOPER

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $201 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

We are looking for skilled Middle Drupal 8 developer for an interesting project.

Skills:

Drupal 8;

Frontend, Backend;

English B1;

Jira.

About project:

First you’ll work on a set of tickets remaining after the release, some fixes, small changes.

Migration from 7 to 8 version of Drupal.

Please, describe me your experience! Thank you!

It would be nice to meet with you, Dear Freelancer! :)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online