Đã đóng

New Drupal 8 Site

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $474 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $500 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I need someone to create a Drupal 8 site with a few modules. The website name is in the attachment on this project.

1. Integrate SSO module here [url removed, login to view]

2. Integrate api module here [url removed, login to view]

3. Use the existing design that’s already there

4. Import all existing content

5. The design must be completely responsive as it is now.

Please review the site thoroughly because it needs all of the features. Most of the forms and such are just links to external applications.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online