New Drupal 8 Site

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

I need someone to create a Drupal 8 site with a few modules. The website name is in the attachment on this project.

1. Integrate SSO module here [url removed, login to view]

2. Integrate api module here [url removed, login to view]

3. Use the existing design that’s already there

4. Import all existing content

5. The design must be completely responsive as it is now.

Please review the site thoroughly because it needs all of the features. Most of the forms and such are just links to external applications.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online