Đã đóng

Setup membership in Drupal 6x website

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹11030 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I have a Drupal 6x based ecommerce website. Ubercart is used for ecommerce store with PayPal Pro payment getaway. Now we need to setup monthly membership with 7 days trail. Once a user subscribes membership they will get access to view our private contents on websites.

As we're using PayPal and it also offers payment recurring functions. Subscribe button script is already ready.

You can setup this functionality on your demonstration and show us how you did. We'll self-copycat on our website.

Note: We already tried with uc_recurring module.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online