Two CMS Theme Installations - [DRUPAL | JOOMLA]

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $40 USD

Mô Tả Dự Án

Seeking experienced CMS Developer to implement the installation of two CMS themes. The first theme is Drupal CMS. The second theme is a Joomla CMS. Both themes need to be properly installed and configured to function exactly like the demo content provided.

Installation files, demo content, and documentation will be provided to Developer when project begins.

Developer is responsible for properly establishing the technical requirements

necessary for successful installation of BOTH CMS themes. Themes must be

identical to demo content with the flexibility to be customized after the installation has been completed by the developer.

**THIS IS A VERY SIMPLE PROJECT FOR QUICK INSTALLATION OF TWO CMS THEMES PROVIDED TO THE DEVELOPER**

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
United States

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online