Đã đóng

druapl expert needed to change design of home page - need to guide my coder via [url removed, login to view] or tv

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $9 NZD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3 - $10 NZD / hour
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

druapl expert needed to change design of home page - need to guide my coder via [url removed, login to view] or tv. We have html already and we changing the home page of our drupal 7 theme, You have to do this work and at same time i mean right now you need to guide my coder too via tv or [url removed, login to view] that how the work can be done

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online