Đã hoàn thành

I need translation from english to dutch by native speaker

Dự án này đã kết thúc thành công bởi filip73 với giá €110 EUR trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need to translate a file of approximately 22 pages with a LOT of repetitions. It is important to read the instructions carefully and proceed according to them.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online