Còn mở

SAP MM Functional Consultant

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $527 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer with 5 to 7 years of hands on SAP MM experience to help me with a project. The skills required are lsmw and other migration tools, configuration, customization of MM module. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $250 - $600 USD / monthly. Basically he/she will provide on going project support & help resolve issues as needed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online