Còn mở

economic paper help

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹1183 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Need help with someone who can write good economics paper

I need just 6-7 pages.

Can pay Rs. 1200 for same.

Regular work if you can show your potential.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online