Edit Something

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD

Mô Tả Dự Án

this is a 10 pages journal paper and needs some editing

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online