Đã hoàn thành

Edit Something

Dự án này đã kết thúc thành công bởi aevalentino với giá $249 USD trong 9 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
9 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

We have a brief that we need edited and refocused. We are trying to explain the meaning behind a company on the about page. We need it refocused and condensed.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online